Pavel Trojan Jr (c) Ivan Malý
Pavel Trojan Jr (c) Ivan Malý
Pavel Trojan Jr (c) Ivan Malý
Pavel Trojan Jr (c) Ivan Malý
Pavel Trojan Jr (c) Ivan Malý
Pavel Trojan Jr (c) Ivan Malý
Pavel Trojan Jr (c) Ivan Malý
Pavel Trojan Jr (c) Ivan Malý
Pražské jaro, Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, klavírista Rabinovich /18.5.2014/ © Pražské jaro Ivan Malý 01
Pražské jaro, Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK /18.5.2014/ © Pražské jaro Ivan Malý
Pražské jaro, Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK /18.5.2014/ © Pražské jaro Ivan Malý
Pražské jaro, Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, klavírista Rabinovich /18.5.2014/ © Pražské jaro Ivan Malý
Pražské jaro, Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK /18.5.2014/ © Pražské jaro Ivan Malý