Curriculum vitæ – hudební manager

PAVEL TROJAN Jr. (*1984)

Pavel Trojan je absolventem oborů skladba a dirigování na Pražské konzervatoři, na Hudební fakultě pražské AMU vystudoval obory hudební management a skladba.

V srpnu roku 2022 byl jmenován ředitelem obecně prospěšné společnosti Pražské jaro, jež je pořadatelem stejnojmenného mezinárodního hudebního festivalu, mezinárodní hudební soutěže a Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Zaměstnán je na festivalu od roku 2010. V průběhu let měl na starosti marketing, PR, byl tiskovým mluvčím, roku 2019 se stal náměstkem ředitele.

Během dosavadního třináctiletého působení na festivalu se zasadil o vznik
projektu pro mladé publikum nazvaného Rozkvět Pražského jara. Podílel se na rozvoji marketingu, především modernizaci v oblasti online kampaní a vzniku unikátního audio-vizuálního obsahu. Inicioval transformaci systému prodeje vstupenek (více než 90 % vstupenek je nyní prodáno online prostřednictvím webových stránek festivalu).

Při svém nástupu do pozice ředitele festivalu uvedl, že Pražské jaro považuje za mezinárodní festival
světového renomé, ve kterém se v ideálním poměru mísí tradice i objevitelský duch. Deklaroval, že udělá vše pro to, aby se Pražské jaro pod jeho vedením rozvíjelo s odpovědností vůči slávě a historii festivalu, zároveň však energickým a moderním způsobem.

Pavel Trojan usiluje o rozšíření festivalového programu a jeho diverzifikaci. Ve spolupráci s dramaturgem festivalu a uměleckou radou přinesl
nové koncertní formáty, podílel se na vzniku projektu Prague Offspring, jenž se zaměřuje na současnou hudbu, rozšířil mistrovské kurzy a vzdělávací programy, které oslovily širší spektrum diváků.

Zakládá si na
podpoře rozvoje mladých talentů. Inicioval spolupráci s projekty podpory a mentorství pro mladé hudebníky, které jim umožňují vystoupit na prestižním pódiu festivalu Pražské jaro. To považuje za důležitý příspěvek k budoucímu rozkvětu hudební scény a přilákání pozornosti mladé generace ke klasické hudbě. V tomto kontextu je sehrává důležitou roli také Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro.

Od roku 2022 je rovněž
prezidentem Asociace hudebních festivalů České republiky.

(aktualizace červen 2023)

Curriculum vitæ – umělec

PAVEL TROJAN Jr. (*1984)
Ve věku pěti let se pod vedením profesorky Magdy Jiříkovské začal věnovat hře na klavír. Hudbu začal komponovat během studií na gymnáziu, kdy podle stejnojmenné knihy Romaina Rollanda napsal muzikál Petr a Lucie (2000). Povzbuzen vřelým přijetím se rozhodl skladbu studovat – byl přijat na Pražskou konzervatoř do třídy profesora Eduarda Douši. Vedle komorní tvorby složil také hudbu k několika francouzským animovaným filmům a dokončil druhý muzikál – Alena (2002). Jako svou absolventskou skladbu napsal Vokální symfonii R.U.R. (2006) pro soprán, mezzo-soprán, baryton, smíšený sbor a symfonický orchestr volně inspirovanou Čapkovým dramatem. Ve studiu skladby pokračoval u prof. Václava Riedlbaucha na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU), kde taktéž absolvoval obor Hudební management. 

Na Pražské konzervatoři také vystudoval obor dirigování, a to pod vedením profesorů Košlera, Farkače a Němcové. V lednu 2012 úspěšně absolvoval s 
Talichovým komorním orchestrem, kde v premiérovém uvedení zazněla Fantazie pro housle a orchestr mladého skladatele Jiřího Kabáta. 

V listopadu 2012 dirigoval 
PKF – Pražskou komorní filharmonii na benefičním koncertu pro Výbor dobré vůle Olgy Havlové. V březnu 2013 se představil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v pražském Rudolfinu a v květnu 2014 jako dirigent debutoval na Pražském jaru, kde řídil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK v Obecním domě. V říjnu 2014 v čele Juventus Collegium FOK poprvé vystoupil na festivalu Struny podzimu, kde v říjnu 2015 opětovně účinkoval. V dubnu 2015 s velkým úspěchem debutoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava, v květnu 2015 pak poprvé stanul v čele Komorní filharmonie Pardubice. V srpnu 2015 poprvé vystoupil s Plzeňskou filharmonií na festivalu v Kladrubech a v září rovněž na openair galakoncertu v rámci projektu Plzeň - město kultury 2015. V listopadu 2015 dirigoval slavnostní galakoncert, kterým byl zahájen 48. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Od roku 2017 spolupracuje s Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích, kde ve světové premiéře uvedl muzikál Kronikáři skladatele Davida Hlaváče.

V letech 2016-2020 byl pedagogem Pražské konzervatoře, kde vedl ansámbl 
Prague Conservatory Modern zaměřený na uvádění současné hudby. V roce 2017 se soubor pro jeho vedením stal absolutním vítězem soutěže Concerto Bohemia pořádané Českým rozhlasem.

Pro slavnostní otevření evangelického kostela Jana Milíče z Kroměříže na pražském Chodově napsal kantátu 
Milicius (2007). V červnu 2009 zazněl v premiérovém nastudování Symfonického orchestru Českého rozhlasu v pražském Rudolfinu jeho písňový cyklus Julie – Jane zkomponovaný na texty britského básníka Thomase Hardyho. V dubnu 2010 byla poprvé uvedena jeho Sinfonietta pro komorní orchestr volně inspirovaná Bulgakovovým románem Mistr a Markétka a v létě roku 2011 v premiéře zazněla orchestrální suita Sulamit. V říjnu 2013 zakončil svá studia skladby na pražské HAMU premiérou Vokální symfonií č. 2 “Člověk a vesmír”zkomponované na texty svého dědečka Jakuba S. Trojana.

Na přelomu let 2008 a 2009 studoval několik měsíců skladbu pod vedením Juliana Philipse v 
Londýně, kde také složil hudbu k tanečnímu představení Pecking Order (v londýnském divadle The Place). 

Komponuje
hudbu k divadelním inscenacím, především režiséra Pavla Ondrucha – Julius Zeyer: Sulamit (2010), Dario Fo: Náhodná smrt anarchisty (2010), Karel Čapek: Bílá nemoc (2010), Joe Penhall: Bavič(2011), Emily Brontëová – Pavel Ondruch: Na větrné hůrce (2011). Zkomponoval také hudbu k inscenaci Goldoniho Poprasku na laguně (režie Kateřina Glogrová, Divadlo DISK) či k filmu Davida Krále Rok 66(2010). V roce 2012 byl s velkým ohlasem ve Východočeském divadle Pardubice uveden scénický melodram Trójanky podle Eurípidovy hry. Od ledna 2012 byl v pražském Divadle Semafor uváděn muzikál Sedmero havranů, ke kterému zkomponoval hudbu. 

Od dětství
hrál v divadle – začínal coby člen Dětské opery Praha na půdě Divadla Kolowrat, později se objevil v hlavních rolích muzikálů Rychlé šípy a Bylo nás pět (uváděno v Divadle Na Vinohradech a ve Stavovském divadle). Věnoval se také televiznímu herectví – v České televizi ztvárnil hlavní roli v seriálu Karla Smyczka Dobrá čtvrť, později účinkoval v seriálu Pojišťovna štěstí. Vystupoval také v představeních pražského Divadla Viola.


© 2023 Pavel TROJAN Jr. Kontaktujte mě